GPP 1, Rated Pressure 175 kgf/cm2 max.

Idraulica - Centralina idraulica

Mobil DTE 24 Viscosità Sopra : 25 Centistoke
Mobil DTE 26 Viscosità Sopra : 25 Centistoke
Mobil DTE Oil Heavy Medium Viscosità Sopra : 25 Centistoke
Mobil DTE Oil Light Viscosità Sopra : 25 Centistoke
Mobil EAL 224H Viscosità Sopra : 25 Centistoke